Wolontariat

imagesFundacja Moja Dominikana prowadzi nabór na wolontariuszy w zakresie medycyny, oświaty i praktyk studenckich. Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w naszych projektach! Do pomocy przyda się każda para rąk. Wolontariat na rzecz fundacji zaowocuje nie tylko satysfakcją z czynienia dobra, ale także doświadczeniem, które będzie przydatne m.in. w życiu zawodowym.

Wolontariat w Polsce:

Fundacja Moja Dominikana poszukuje wolontariuszy ze znajomością języka hiszpańskiego głównie do realizacji tłumaczeń. Preferujemy pracę zdalną.

Aplikacje na wolontariat można zgłaszać do nas przez cały rok za pomocą formularza kontaktowego z dopiskiem „wolontariat Polska”.

O SZCZEGÓŁY PYTAJ TU: wolontariat@mojadominikana.pl

Wolontariat w Dominikanie:

Fundacja w ramach wolontariatu na Dominikanie – opłaca przelot, zakwaterowanie i wyżywienie przez cały czas pobytu na wyspie. Będzie istniała możliwość skorzystania z dodatkowych atrakcji – wycieczek umożliwiających poznanie walorów wyspy, te jednakże będą dodatkowo płatne. W ramach wolontariatu nie jest przewidziane wynagrodzenie za pracę.

Ochrona zdrowia

Opieka medyczna w Republice Dominikany stoi na niskim poziomie. Jedyne kliniki, które budzą poczucie bezpieczeństwa pacjenta to kliniki prywatne oraz prowadzone przez obcokrajowców. Szpitale i przychodnie państwowe niestety nie gwarantują tego, iż trafimy w ręce specjalisty z dziedziny medycyny. Dlatego tak ważna i niezbędna jest nasza pomoc. Planujemy tu pomoc dwustronną – będziemy wysyłać polskich lekarzy na Dominikanę, ale również będziemy zapraszać do Polski lekarzy dominikańskich, aby pod okiem polskich fachowców mogli poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć praktyczne doświadczenie. Do naszych obowiązków należeć będzie opieka nad dziećmi i młodzieżą ze szkół, które Fundacja Moja Dominikana otoczyła opieką w miejscowości Sosua i Cabarete.

Aplikacje do wyjazdu na wolontariat można zgłaszać do nas przez cały rok za pomocą formularza kontaktowego z dopiskiem „wolontariat medycyna”. Zapraszamy do zgłaszania się lekarzy oraz studentów medycyny.

Oświata

Dzieci i młodzież z Dominikany, którzy nie mają bogatych rodziców oraz których nie stać na prywatne szkoły, skazane są praktycznie na niski poziom edukacji lub zupełny jej brak. Zajęcia w szkołach państwowych trwają codziennie od 8.00 rano do 11.00, a więc jedynie 3 godziny. Jest zatem wysoki poziom analfabetyzmu wśród dzieci i młodzieży – to aż 80% w niektórych regionach. Nie pozwala to nowym pokoleniom na wyrwanie się z zaklętego kręgu biedy i braku perspektyw.

W pomoc na polu edukacji na Dominikanie angażuje się wiele państw – największy swój wkład mają tu Stany Zjednoczone. Ich wzorem, chcemy wysyłać na Dominikanę naszych nauczycieli i wolontariuszy, którzy pomagaliby dominikańskim nauczycielom intensywniej zaangażować się w przekazywanie wiedzy jak i uczniom, tę wiedzę mądrze wykorzystywać.

W przyszłości planujemy, przy Państwa pomocy, pragniemy wybudować na Dominikanie szkołę – aby dać dominikańskim dzieciom i młodzieży możliwość nauki, poznawania świata i spełniania marzeń.

Szczegóły wolontariatu: W ciągu całego roku, osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do nas poprzez formularz kontaktowy z dopiskiem „wolontariat oświata”. Najmilej widziani są studenci, których wyjazd będzie uznawany jako praktyki.

Podczas pobytu na Dominikanie wolontariusze będą się opiekować wybraną szkołą w miejscowości Cabarete, gdzie Fundacja współpracuje z jedną ze szkół. Do ich zadań będzie należało wsparcie nauczycieli dominikańskich, prowadzenie własnych zajęć z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie zajęć pozaszkolnych (uczenie Dominikańczyków zaangażowania w życie szkolne uczniów). Wybrani nauczyciele uczyć będą polską młodzież w ramach projektu „ Szkoła pod Palmami ”

Praktyki studenckie

Serdecznie zapraszamy do udziału w projektach Fundacji Moja Dominikana również studentów/wolontariuszy, których pobyt na Dominikanie może być zaliczony jako staż przygotowawczy do zawodu.

Jesteśmy obecnie w trakcie rozmów z rektorami niektórych wyższych uczelni na terenie całej Polski, aby trzymiesięczny pobyt na Dominikanie mógł być uznany jako odbyty staż. Tu zgłoszenie się do uczestnictwa w programie zależeć będzie od decyzji rektora danej uczelni i pozytywnego przejścia rozmowy kwalifikacyjnej planowanej na maj.

Szczegóły wolontariatu: Zapraszamy do aplikowania w celu odbycia praktyk przez cały rok. Wystarczy skontaktować się z nami  poprzez email – wolontariat@mojadominikana.pl. Na miesiąc przed terminem wyjazdu będziemy zapraszać wybrane osoby na rozmowę kwalifikacyjną.

Zapraszamy serdecznie do przeżycia niezapomnianej przygody życia!