Misja Dominikana

10717734_729185347149505_1597705244_nFundacja Moja Dominikana startuje z nowym projektem.

Tym razem celem będzie poprawa jakości służby zdrowia oraz świadomości zdrowotnej na Dominikanie. Współpracujący z nami lekarze na miejscu będą edukować dzieci i młodzież m.in. z zasad higieny, zasad zdrowego odżywiania, prewencji chorób cywilizacyjnych, w tym przenoszonych drogą płciową.

Służba zdrowia na Dominikanie – co potwierdzają liczne raporty – plasuje się na ostatnich miejscach w światowych rankingach. Państwowe placówki nie radzą sobie z głównymi chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, nowotwory, choroby zakaźne, w tym HIV i AIDS. Do tego dochodzą problemy związane z brakiem dostępu do bieżącej wody zdatnej do spożycia oraz złe praktyki żywieniowe prowadzące często do otyłości. Sporym problemem jest też niska świadomość w zakresie edukacji seksualnej wśród dzieci i młodzieży.

Dostęp do nowoczesnej diagnostyki oraz leczenia zapewniają jedynie prywatne kliniki. A te – prowadzone najczęściej przez obcokrajowców – pozostają poza zasięgiem przeciętnych mieszkańców wyspy. Dlatego Fundacja Moja Dominikana postanowiła pomóc Dominikańczykom w poprawie opieki zdrowotnej. Wiemy, że poziomu służby zdrowia nie da się podnieść z dnia na dzień. Ale istnieją sposoby, by choć trochę ją poprawić.

Jak? Choćby poprzez prewencję. Dlatego głównym naszym zadaniem jest edukacja medyczna dzieci i młodzieży. Nasz projekt zakłada propagowanie jak na najszerszą skalę zasad higienicznego trybu życia, zdrowego odżywiania, prewencji chorób cywilizacyjnych i przenoszonych drogą płciową, a także zagadnień z zakresu pierwszej pomocy.

Zajęcia edukacyjne będą prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, a także w formie warsztatów i zabaw, dzięki czemu poruszane zagadnienia będą przedstawione w przystępnej, zrozumiałej i interesującej formie. Każde zajęcia będą dopasowane do wieku i poziomu młodych słuchaczy. Polscy lekarze swoją wiedzę będą przekazywać w oparciu o aktualne wytyczne i doniesienia naukowe z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Cele główne projektu

  1. Poprawa zdrowia mieszkańców Dominikany.
  2. Wzrost świadomości i kształtowanie prawidłowych postaw w zakresie higieny, profilaktyki oraz zdrowia reprodukcyjnego w grupach docelowych.

Cele szczegółowe projektu

  1. Utrwalenie odpowiednich nawyków w zakresie higieny jamy ustnej, higieny rąk oraz zdrowego odżywiania u dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
  2. Zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie dojrzewania płciowego oraz zdrowia seksualnego.
  3. Prewencja chorób przenoszonych drogą płciową poprzez edukację na temat dróg przenoszenia zakażenia wirusem HIV i innych chorób, profilaktyki zakażeń i ewentualnej profilaktyki po ekspozycyjnej, a także diagnostyki.
  4. Kształtowanie aktywnych postaw dzieci i młodzieży wobec udzielania pierwszej pomocy poprzez omawianie przykładowych sytuacji z życia codziennego oraz ćwiczenia praktyczne.
  5. Pomoc medyczna w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – udzielania porad lekarskich, badanie fizykalne pacjentów, zaopatrywanie ran, wykonywanie drobnych zabiegów i procedur medycznych.

Kontakt
Fundacja Moja Dominikana
ul.Młynarska 48,
01-171 Warszawa
Email:biuro@mojadominikana.pl

Jeżeli jesteś studentem lub absolwentem studiów medycznych i chcesz zostać wolontariuszem w projekcie „Medycy na Karaibach-misja Dominikana” zgłoś się do nas!!

Dziękujemy za zapoznanie się ze szczegółami projektu.
Mamy nadzieję na Państwa wrażliwość wobec ich krzywdy i wsparcie nas w naszej inicjatywie.

Patronat Honorowy:
RPD_mini