Szkoła pod Palmami

Czym jest projekt „Szkoła pod Palmami”?

Szkola pod palmami_bez_MEN„Szkoła pod Palmami” to nasz flagowy projekt, skierowany do polskiej młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Program angażuje uczniów w całoroczną pracę społeczną oraz na rzecz organizacji dobroczynnych na terenie Polski.

Nagrodą za niesienie pomocy charytatywnej dla innych, jest możliwość bezpłatnego wyjazdu na miesiąc do Republiki Dominikany. Taka nagroda czeka na najwytrwalszych i najlepiej zorganizowanych oraz zaangażowanych uczniów z Polski. Wytypowana grupa wyleci na Dominikanę, aby uczęszczać do dominikańskiej szkoły, gdzie podczas codziennej nauki szkolnej opanuje język hiszpański i angielski oraz pozna odmienną kulturę. Wraz z młodzieżą jedzie polska kadra, która popołudniami czuwa nad realizacją polskiego programu szkolnego. Nie zabraknie również czasu na wieczorne kąpiele w oceanie i weekendowe wycieczki po Dominikanie. Młodzież, wracając po tak długim okresie do Polski, nie będzie miała zaległości.

„Szkoła pod Palmami” uzyskała Honorowy Patronat Ministra Edukacji Narodowej (I Edycja Rok Szkolny 2014/2015) oraz objęta została Honorowym Patronatem Ambasadora Republiki Dominikany w Brukseli.

Cele programu „Szkoła pod Palmami”:

1) Poprzez projekt „Szkoła pod Palmami” chcemy przede wszystkim uwrażliwić polską młodzież na liczne problemy społeczne (jak: choroba, bieda, brak rodziny). Pragniemy skłonić młodych ludzi do refleksji nad własnym życiem i nad społeczeństwem oraz zachęcić do niesienia realnej pomocy.

Chcielibyśmy, aby młodzi ludzie dostrzegli, że mogą wpływać na sytuację społeczną w naszym kraju, że ich zaangażowanie może zmienić i poprawić sytuację innych ludzi. Chcemy uświadomić młodzieży, że poprzez różne formy pomocy mogą się realizować, doskonalić, kształtować swój charakter z pożytkiem dla wszystkich zaangażowanych stron.

2) Dominikańczycy to bardzo ubogi naród, ale jednocześnie słynący ze swojego wyjątkowo serdecznego i pozytywnego usposobienia. Dominikańczycy żyją ubogo, ale szczęśliwie, ogromnie dbają o relacje międzyludzkie – zawsze znajdą czas, aby porozmawiać i pomóc drugiej osobie.

Powyższe wartości, tak silne kultywowane na Dominikanie, niestety zanikają w dzisiejszych zachodnich społeczeństwach (w tym Polsce). Jesteśmy zabiegani, nie mamy dla siebie czasu, coraz trudniej nam cieszyć się z drobnych przyjemności.

Wierzymy, że zetknięcie się polskiej młodzieży z życzliwością i radością Dominikańczyków, która nie wynika ze stanu posiadania, wpłynie pozytywnie na ich sposób postrzegania świata. Doświadczenie miesięcznego pobytu w Republice Dominikany to szansa dla polskiej młodzieży by poznać zupełnie odmienne warunki życia, inną kulturę, by wyrobić w sobie postawę szacunku dla inności i różnorodności. Uczęszczanie do miejscowej szkoły i życie wśród rdzennych Dominikańczyków to także możliwość zawarcia nowych niezwykłych relacji i przyjaźni.

Pragniemy inwestować w polską młodzież – pomagać kształtować i poszerzać ich światopogląd. To od młodych ludzi zależy przyszłość naszej dzielnicy, miasta, kraju i świata.

Jak wyjechać ze „Szkołą pod Palmami”?

1) Zgłoś się
Do programu „Szkoła pod Palmami” zgłaszać się mogą się uczniowie szkół ponadpodstawowych, między 13 a 17 rokiem życia. . Rekrutacja do „Szkoły pod Palmami” rozpoczyna się we wrześniu roku.

Aplikuj do „Szkoły pod Palmami”- wydrukuj i wypełnij formularz oraz dostarcz go do Fundacji do końca września br. wraz z podpisem rodziców/opiekunów, aby potwierdzić swój udział!

2) Wykonuj zadania
Zgłoszeni do programu uczniowie otrzymają od Fundacji Moja Dominikana harmonogram wraz z wykazem aktywności społecznych, które będą realizować w ciągu całego roku szkolnego z podziałem na miesiące.

3) Zaproszenie na rozmowę
Młodzież, która najwytrwalej będzie realizować i dokumentować swój udział w akcjach społecznych – zostanie wytypowana do rozmowy kwalifikacyjnej w miesiącu czerwcu. Podczas spotkania z wybranymi uczniami, oceniana będzie postawa kandydata do życia i ludzi oraz motywacja do wyjazdu ze „Szkołą pod Palmami”.

Po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami, ostatecznie zostanie wytypowana grupa laureatów (liczba wyjeżdżających może różnić się w poszczególnych edycjach programu – zależy to od środków finansowych danego Sponsora), którzy w sierpniu wyjadą do Republiki Dominikany.

4) Wyjazd na Dominikanę
Przygotowania: wakacje to dla laureatów programu „Szkoła pod Palmami” czas na przygotowanie się do wyjazdu. Kadra Fundacji Moja Dominikana przeprowadzi rozmowy z nauczycielami uczniów, aby optymalnie przygotować materiały dydaktyczne. Dzięki nim uczestnicy będą realizować na Dominikanie również polski program nauczania, aby bez większych zaległości powrócić do macierzystej szkoły w kraju.

Zakwaterowanie i szkoła: polscy uczniowie wyjeżdżają do Republiki Dominikany we wrześniu, na okres jednego miesiąca. Zamieszkają w miejscowości Cabarete, w pensjonacie fundacji. Szkoła CORAL do której będą uczęszczać uczniowie znajduje się w miejscowości Cabarete. Zajęcia odbywać się będą w języku hiszpańskim i angielskim. Popołudniami uczniów czekają dodatkowe zajęcia realizujące program polskiej szkoły. Młodzież będzie przez cały czas znajdować się pod opieką Kadry Fundacji Moja Dominikana.

Dodatkowe atrakcje: sobota i niedziela będą dla młodzieży dniami wolnymi, z możliwością skorzystania z zaplanowanych atrakcji – wycieczek krajoznawczych.

Koszty: laureatom projektu „Szkoła pod Palmami” wytypowanym w ramach całorocznego procesu rekrutacji pobyt na Dominikanie przez okres jednego miesiąca opłaca Fundacja Moja Dominikana (jest to: przelot, szkoła, zakwaterowanie i wyżywienie). Jedyne koszty, które ponoszą rodzice młodzieży to dodatkowe, dobrowolne wycieczki uczniów w weekendy oraz zakupy na ich własne potrzeby (typu prezenty czy pamiątki).

Wyjazd indywidualny: istnieje możliwość wyjazdu ze „Szkołą pod Palmami” omijając roczne eliminacje poprzez wpłacenie przez rodziców danego dziecka 20 tys. zł netto (wystawiamy fakturę VAT). Koszt ten uznany będzie jako wpłata na rzecz Fundacji i pokryje ona w pełni wyjazd Państwa dziecka wraz ze wszystkimi atrakcjami. Szczegółów dotyczących wyjazdów płatnych udzielamy po osobistym kontakcie.

Zapraszamy do zapoznania się z:

REGULAMIN PROJEKTU SZKOŁA POD PALMAMI

Podgląd Edycji „Szkoła pod Palmami”

„Szkoła pod Palmami” Edycja 2017

„Szkoła pod Palmami” Edycja 2016

„Szkoła pod Palmami” Edycja 2015

„Szkoła pod Palmami” Edycja 2014

Wspomnienia uczestników Projektu „Szkoła pod Palmami” 

Chcesz zobaczyć jak radzili sobie uczestnicy poprzednich Edycji, wejdź na Facebooka i polub nas:

https://www.facebook.com/MojaDominikana

https://www.facebook.com/szkolapodpalmami