Szkoła pod Palmami – Edycja 2015

Dlaczego warto wyjechać?

Szanowni Rodzice, Szanowni Uczestnicy, prosimy o pobranie poniższego załącznika, zapoznanie się z nim, a następnie wypełnienie skrupulatne Karty Uczestnika i odesłanie jej do nas najpóźniej do 10 sierpnia 2015 roku.

Karta-zgody-rodziców-+-Regulamin-wyjazdu-1

Karta Zgody Rodzica i Regulamin Wyjazdu

We wrześniu 2015 rozpoczęły się zapisy do kolejnej, już drugiej edycji programu „Szkoła pod Palmami”. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji zadań z harmonogramu.
Harmonogram Harmonogram edycji 2015 „Szkoły pod Palmami”

Najnowsze informacje dotyczące trwającej edycji znajdują się na naszym Facebooku: Facebook/mojadominikana, lub zapytaj nas bezpośrednio w biurze Fundacji.

Aby podejrzeć edycję poprzednią zapraszamy na Facebook/Szkoła pod Palmami

Dla naszych uczestników w bieżącej edycji mamy formularze do pobrania. Każdy z formularzy jest konieczny do pobrania w danym miesiącu, na który to przypada dane zadanie do rozliczenia. Formularze te opatrzone odpowiednimi pieczątkami i podpisami z danych instytucji są dla naszych uczestników potwierdzeniem wykonania zadania.

 

Harmonogram FORMULARZ POTWIERDZAJĄCY WOLONTARIAT_Schronisko

Harmonogram FORMULARZ POTWIERDZAJĄCY WOLONTARIAT_Posprzątaj Świat

Harmonogram FORMULARZ POTWIERDZAJĄCY WOLONTARIAT_Dom  Opieki

Harmonogram FORMULARZ POTWIERDZAJĄCY WOLONTARIAT_Mikołaj

Harmonogram FORMULARZ POTWIERDZAJĄCY WOLONTARIAT_Monar

Harmonogram LISTA OŚRODKÓW MONAR DO ODBYCIA WOLONTARIATU W KWIETNIU  2015

Harmonogram FORMULARZ POTWIERDZAJĄCY WOLONTARIAT – FAR – DZIECI

Harmonogram FORMULARZ POTWIERDZAJĄCY WOLONTARIAT – FAR – MURAL

Harmonogram FORMULARZ POTWIERDZAJĄCY WOLONTARIAT – FAR – FILM

 

Uczestnicy, przed wyjazdem na Dominikanę, muszą pobrać poniższe formularze i uzupełnione oryginały dostarczyć do Fundacji najpóźniej do końca lipca 2015.

Harmonogram OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI WARUNKÓW NA DOMINIKANIE

Harmonogram REGULAMIN WYJAZDU + KARTA ZGODY RODZICÓW